Saturday, 27 December 2008

India tinta box


Oo, kung ano ang maaaring maging ito?

3 comments:

Håkan / Wakuran said...

Is that Indonesian?

Joakim Gunnarsson said...

It's Tagalog. :)

Håkan / Wakuran said...

What's the occasion?